GNSS-Signalen är grunden

Positionering är grunden till precisionsodling. Utifrån positionen kan vi autostyra maskiner för att undvika överlapp, kartera jordartens eller skördens variation och dessutom så, gödsla och spruta platsspecifikt. Allt för att odla optimalt – både för växt och för växtodlare.

Det vi i dagligt tal kallar för GPS, är i själva verket bara ett av flera satellitbaserade navigationssystem. Samlingsnamnet för alla dessa system är GNSS, som står för Global Navigation Satellite Systems. På väg ner till mottagaren i maskinen kan satellitsignalerna störas och noggrannheten försämras, därför behöver vi även korrektionssignaler.

Detta behöver du för positionering:

Mottagare

> > > >

Det finns idag två fullt utbyggda GNSS-system i Sverige: Det amerikanska GPS och det ryska GLONASS. De enklaste mottagarna tar endast emot GPS-signaler, medan de mer avancerade kan ta emot både GPS- och GLONASS-signaler. I displayer från Trimble är mottagaren inbyggd, men det finns även externa mottagare för andra användningsområden.

Korrektions­signaler

Korrektionssignaler krävs för att rätta till de fel som uppstår när positionssignalerna färdas från satelliterna ner till mottagaren i maskinen. Det finns många korrektionssignaler, mer eller mindre avancerade beroende på vilken noggrannhet de ska kunna leverera.

Två mått på noggrannheten

Spår till spår beskriver noggrannheten mellan två körspår inom 15 min, alltså den noggrannhet du kan förvänta dig när du kör drag i drag på ett fält.

År till år är den noggrannhet du kan förvänta dig när du ska återkomma till en punkt eller en linje efter en längre tid och har stor betydelse om du t.ex. funderar på ett system med fasta körspår.

Våra korrektionssignaler

*Alla angivelser gäller horisontell noggrannhet och baseras på prestanda i fält, 95 % av tiden.

Läs mer om korrektionssignaler i butiken.

Jämförelse noggrannhet

Vilken signal som passar dig bäst avgörs helt och hållet av vilket typ av arbete du vill utföra. Här ser du en tabell med rekommendationer:

 Start
Egnos: <20 cm*
RTX 15: <15 cm*
Mellan
Omnistar: <5-10 cm
RTX 4: <4 cm
Hög
RTK: <2,5 cm
Sprutning
Gödning
Jordbearbetning
Vallskörd
Tröskning()
Sådd()
Radhackning
Fasta körspår

* spår-till-spår-noggrannhet