Låt oss styra, så kan du fokusera på annat!

Med autostyrning i ditt fordon kan du öka precisionen i odlingen samtidigt som föraren kan rikta all uppmärksamhet mot redskapet. Resultatet blir större utnyttjande av arbetsbredden och minskad förbrukning av tid, bränsle och insatsvaror. Kort och gott – ett bättre utfört arbete.

Så här fungerar det!

Autostyrningen hjälper dig att manövrera fordonet över fältet och optimerar körningen utifrån fältets utformning. Det finns många system, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det som passar dig och ditt fordon bäst.

Du behöver följande saker

Så mycket sparar du med autostyrning

Använd detta verktyg och ta reda på vilka ekonomiska fördelar autostyrning kan ge dig!
Fyll i dina olika uppgifter nedan för att göra beräkningen. När du fyllt i mer än ett arbete ser du den totala summan längst ner.

Observera att verktyget endast ger en indikation på den potentiella besparingen, siffrornas relevans bör alltid bedömas utifrån den individuella gårdens förutsättningar.

Flytgödsel

Harvning

Sprutning

Centrifugalspridare

Sådd

Tröskning

Kultivering

Fältarbete Arbetsteknisk verkningsgrad (%)
Plöjning 75 – 85
Harvning 80 – 90
Konstgödselspridning 45 – 55
Kombisådd 60 – 70
Sprutning 55 – 65
Slåtterkrossning 75 – 85
Tröskning 65 – 75

Källa: Witney, B. 1995. Choosing & Using Farm Machines, Land Technology Ltd

Autostyrning

Autostyrningen hjälper dig att manövrera fordonet över fältet med hjälp av ett styrsystem som automatiskt följer de körspår som din display har skapat. Välj det system som passar dig bäst utifrån typ av odling, hastighet i fält och – inte minst – dina krav på precision och komfort.

Vi erbjuder tre olika autostyrningar: EZ-Steer, EZ-Pilot och Autopilot.

Läs mer i butiken.

Displayer och GPS-mottagare

För att beräkna din position och skapa körspår fodras en display och en GPS-/GNSS mottagare. Displayen är därför nödvändig vid autostyrning, men kan också användas enbart till guidning, alltså när du styr själv.

I displayen kan du dessutom kartera olika objekt på fältet, koppla in kameror, hantera tilldelningsfiler och mycket, mycket mer…

Våra displayer

Vi erbjuder flera olika varianter av displayer, jämför modellerna för att se vilken som passar dig bäst! Visa jämförelse