Sensorer för alla tillfällen!

I takt med att insatsvarorna blir dyrare, blir det viktigare och viktigare att lägga rätt giva på rätt ställe. Med sensorer kan vi ta hänsyn till grödans status vid spridningstillfället, öka precisionen i vår odling och tidigt ta hänsyn till årets variationer.

Användningsområdet är stort

Kvävegödsling, stråförkortning, svampbekämpning eller blastdödning är bara några exempel på hur du kan använda sensortekniken för att maximera effekten av din insats. Nedan hittar du mer info om de olika sensorer vi erbjuder – vilken passar dig bäst?

Yara N-Sensor

n-sensor-image

 

Sprid din gödning i rätt mängd och på rätt plats, direkt ute på fältet. Yara N-sensor bidrar till en jämnare kvalitet, högre kväveutnyttjande och en bättre miljö – fältförsök visar dessutom på en genomsnittlig skördeökning med 3,1 %.

Det lönar sig med mindre areal än du tror! Använd Greppa Näringens kalkylator för att räkna på din egen Yara N-Sensor.

Yara N-Sensor Classic

Den traditionella Yara N-Sensor Classic är beroende av dagsljus och kan köras 6 -11 timmar per dygn beroende på årstid.

Yara N-Sensor ALS

Yara N-Sensor ALS har en egen ljuskälla som gör att den kan användas oberoende av dagsljus – alltså även på kvällar och nätter.

Yara N-Sensor ALS 2

Yara N-Sensor ALS 2 har en egen ljuskälla och mer avancerade algoritmer än tidigare, vilket gör att varken dagsljus eller daggförekomst påverkar användandet.

GreenSeeker

Det är du som jordbrukare som bäst känner din mark. Din kunskap om platsens förutsättningar, kväveleverans och skördepotential ger tillsammans med Trimbles GreenSeeker-system obegränsade möjligheter till platsspecifik tilldelning och optimalt utnyttjande av insatsvaror, direkt i fält.

Skördekartering

Visa information om avkastning och vattenhalt i realtid och skapa
dig snabbt en uppfattning om skördevariationen i fält, samtidigt
som avkastningskartorna sparas för analys inför nästa säsong.

Skördekarteringen är ditt kvitto på hur väl dina insatser under
året fallit ut, använd den för att bli ännu bättre nästa år!

Läs mer här.

Detta behöver du:

Väderstationer

Att vara lantbrukare innebär att man behöver ta rätt beslut i rätt tid. En av de faktorer som har en stor påverkan är vädret. Med lösningar från iMETOS får du möjlighet att få information och varningar om ev. angrepp och sjukdomar. Det finns över 80 olika sjukdomsmodeller i 35 grödor.

Vi erbjuder flera olika modeller av väderstationer för att passa just ditt behov av information. Allt från enklare modeller med endast regnmängd till mer avancerade lösningar som innefattar även sensorer i marken för att få koll på bl.a. jordtemperatur.

Läs mer här.