Inlägget gjort

Pris för god försäljning och support

På Trimbles årliga återförsäljarkonferens i Denver, Colorado, USA erhöll DataVäxt AB GOLD CIRCLE AWARD For Outstanding Sales an Invaluable Customer Service för år 2007. Priset delas ut årligen till de företag i världen som lyckas speciellt bra med marknadsföring och support inom sitt land. För DataVäxt betyder det mycket att som litet företag lyckas i…

Läs vidare

Inlägget gjort

Hushållningssällskapets Initiativpris

Vid Skaraborgs läns Hushållningssällskaps 200 års jubileum tilldelades Torbjörn Djupmarker, Hedåkers Säteri, Grästorp, VD för DataVäxt AB, HS Skaraborgs belöning ”Föredömligt initiativ till gagn för Skaraborgs jordbruk” för utveckling av dataprogram och ny teknik i lantbruket. Det är andra gången Torbjörn erhåller detta pris, första gången var 1999. Se mer på http://hs-r.hush.se/?p=11041#f.

Läs vidare

Inlägget gjort

Trimble EZ-Guide 500

DataVäxt AB, generalagent för Trimble Ag, presenterar nu Trimble EZ-Guide 500 på den Svenska marknaden. EZ-Guide 500 är världens första Guide-system med 7” färgskärm, karthantering och ner till 2,5 cm noggrannhet. Med en stor färgskärm och inbyggd ljusramp är EZ-Guide 500 ett mycket effektivt verktyg för Guidning och Autostyrning. Med inbyggda knappar i fronten styrs…

Läs vidare