Inlägget gjort

Nyheter i CropSAT™ 2018

I gratistjänsten CropSAT.se kan du skapa din egen tilldelningsfil på dina fält utifrån satellitbilder. Genom att kombinera CropSAT med den nya funktionen i DataVäxt Mobil kan du dessutom kalibrera satellitbilderna ute i fält med telefonens inbyggda GPS.

CropSAT.se kan du enkelt och kostnadsfritt skapa din egen tilldelningsfil utifrån grödans behov inom fältet. Tjänsten kan t.ex. användas för att anpassa kvävemängden vid kompletteringsgödsling. Satelliterna passerar ca 3 ggr i veckan och beroende på molnighet så kan vi använda bilderna för att observera grödans utveckling på ner till 10x10m rutor.

Nyheter inför 2018

  • Nya bilder hela året – i hela landet
  • Historiska bilder kan laddas hem
  • Login-funktioner såsom visa sina egna skiften, spara ytor och tilldelningskartor
  • Gödselstrategier till raps från höstens bilder
  • Kalibrera i fält med mobilen
  • Nya exportmöjligheter
  • Nya språk och länder

I samband med dessa nyheter finns det även en uppdatering till appen Dataväxt Mobil. Om appen är installerad tidigare uppdateras den automatisk. Annars finns den för nedladdning från Google Play alt App Store. Funktionen Kartera är ny och det innebär att du med telefonens inbyggda GPS kan markera din position i fältet med en rekommenderad N-giva på just den platsen. Yara N-tester™ är ett bra verktyg för att bestämma grödans N-behov.

Med funktionen Positionsdata i mobilen kan du visa tilldelningsfiler från Markdata.se och CropSAT.se direkt i din smartphone eller surfplatta. Med hjälp av enhetens GPS ser du dessutom tydligt var du är på fältet och vad den aktuella givan bör vara på platsen enligt den valda tilldelningsfilen.

CropSAT™ och Markdata är ett resultat av samarbete med forskare på SLU och Hushållningssällskapets rådgivning med stöd från Agroväst. Greppa Näringen gör det möjligt att CropSAT är tillgängligt för alla.

För mer information kontakta

Johan Martinsson, Dataväxt AB på 0514-650 212 eller via mail jm@datavaxt.se.