Inlägget gjort

Borgeby Fältdagar 2010

Tack alla besökare på Borgeby Fältdagar!
Återigen har Borgeby Fältdagar slagit nya rekord. Detta märktes i vår monter. Efter två fantastiska dagar kan vi konstatera att intresset för våra programvaror och GPS utrustningar ständigt ökar. Ett stort tack till alla som besökte oss. Att få diskutera möjligheterna i lantbruket tillsammans med våra kunder är alltid lika givande och sporrar naturligtvis oss i vårt arbete.

Vår nya kartversion, nu med möjlighet att ta in skördekartering från de flesta tröskor på marknaden rönte ett stort intresse. Nu kan man genom att markera skiften i DataVäxt se vilka skördekarteringsdata som finns och direkt visa dessa i programmet och jämföra med annan information så som markkartering och dränering.

På GPS sidan visade vi vårt heltäckande sortiment från EZ Guide 250 guidning till Autopilot RTK GPS-styrning. Allt fler inser fördelarna med en precisionsstyrning för att effektivisera och underlätta arbetet.

Återigen, tack för att ni besökte vår monter!